За капиталне инвестиције планирано 1,4 милиона марака

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG
Apr 27 2021

На четвртој сједници  градске Скупштине, заказаној за 29.април, пред одборницима ће се наћи и План капиталних улагања Града Дервента за 2021.годину. За капитална улагања планирана су средства у износу од 1,4 милиона КМ.

Пројекти су обједињени у групе па је за групу капитални грантови  планирано 15.000 КМ за суфинансирање изградње мртвачнице код Старе цркве.

Средства за изградњу и прибављање зграда и објеката планирана су у износу од 1.282.000 КМ.Највећи дио средстава је планиран за изградњу и прибављање путева и аутопутева у износу од 543.000 КМ, од којих  је  100.000 КМ марака планирано за суфинансирање реконструкције старог моста, 63.000 КМ за изградњу тротоара у ул. 1. мај (код Шумарије),70.000 КМ за изградњу пута у Осињи, црква-Кленовац, те по 40.000 КМ марака за изградњу путева  у Осињи (Бабићи –Ракићи-Милића гај),  Осиња -Појезна (Јаћимовићи-Бабићи), у Горњем Детлаку ( Легеновићи –Чолићи) и изградња улице Николе Пашића.За санацију горњег дијела моста у Доњем Детлаку,изградњу пута Лупљаница-Врхови,пута у Мишковцима и наставак изградње пута Велика Сочаница биће издвојено по 30.000 марака.

За пројекте из групе за изградњу и прибављање плинова,водовода и канализације планирано је 238.000 КМ у оквиру којих су  и два већа пројекта: изградња водовода и канализација на сервисној саобраћајници у индустријској зони са насипањем (80.000 КМ) и изградња канализационе мреже у Свиленграду (65.000 КМ).

За изградњу осталих објеката планирана су средства у износу од 267.000 КМ, од којих су два највећа пројекта изградња потпорних зидова у гробљу (65.000 КМ) и прва фаза изградње видеонадзора у граду у износу од 60.000 КМ.

Средства у износу од  220.700 КМ планирана су за пројектовање и израду потребне техничке документације.За израду техничке документације  реконструкције  објекта централне школе „Никола Тесла“ планирано је 60.700 КМ, за пројектовање канализационе мреже од „Златног Луга“ до Агићке цркве,са старим путем 35.000 КМ, за израду техничке документације –главни пројекат за водовод јужног дијела територије Дервенте, за 1.000 прикључака, у износу од 80.000 КМ, за уређење градског парка код старог моста 15.000 КМ и др.

За инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију  зграда и објеката планирано је 110.000 КМ, од којих је 80.000 КМ за учешће у прекограничним пројектима (ИПА) енергетске ефикасности  у јавним установама и предузећима и  30.000 КМ за вањско уређење колективног становања  на сајмишту-борачке зграде.