Усвојен Програм развоја спорта за период од 2019.до 2023.године

mala-olimpijada-derventa1
Feb 19 2019

Програмом развоја спорта  општине Дервента  за период од 2019.до 2023.године  утврђено је тренутно стање у области  спорта у општини,извршена анализа капацитета општине  уз анализу спортске инфраструктуре , утврђени приоритетни програми развоја спорта као и начини спровођења и праћења развоја спорта у овом периоду. Овај  Програм даје основу за планирање активности које се морају предузети како би се осигурао даљи  развој спорта.

. Програмом се предвиђа да ће до 2023.године најмање 30 посто грађана бити укључено у спортске активности , било да се активно или рекреативно баве спортом. Овакав развој спорта требао би да буде праћен и изградњом потребних објеката  и стручним кадровима.

  На подручју општине данас дјелује 31. спортско удружење и колектив.  Општина има релативно мало спортских капацитет а за одржавање званичних спортских такмичења. Највећи капацитет је Спортско –културни центар Дервента , у којем тренутно активно тренирају фудбалери, кошаркаши, одбојкашице,рукометаши, каратисти и стонотенисери,а у зимском периоду  и млади фудбалери. На располагању спортистима су и двије школске дворане,а борилачки клубови тренирају  у преуређеним приватним салама за тренирање. Инфраструктурни капацитети за пливање, куглање, тенис, рукомет ,мали фудбал налазе  се у приватном Спортско рекреативном центру „Олимп“.Крајем прошле године отворен је и помоћни терен са вјештачком травом на игралишту ФК „Текстилац“, а значајна средства су усмјерена и на изградњу спортских терена у руралним подручјима.

Главни приоритети  у развоју спорта биће усмјерени  на  развој школског и рекреативног спорта кроз омасовљење школа спорта и спортских секција, врхунског спорта и пружање финансијске подршке врхунским и перспективним спортистима путем донација спонзорства и стипендија али и ажурирање листа перспективних и врхунских спортиста,унапређење рада са дјецом и младима са инвалидитетом и повећање њихове укључености у спортске активности, развој спорта у руралним подручјима,одржавање значајних спортских манифестација, развој стручних кадрова у дервентском спорту као и популаризација спорта међу женском популацијом. Потребно је велику пажњу посветити  здравственој заштити спортиста кроз формирање модела пружања лијечничке бриге за спортисте организовањем интердисциплинарног приступа при  докторском прегледу спортиста. Развој спорта свакако треба да прати и изградња нових спортских објеката и садржаја у градском и руралном подручју,реконструкција постојећих објеката и рјешавање власништва над спортским објектима и набавка опреме. Посебна пажња биће посвећена  одржавању традиционалних спортских манифестација које финансира општина Дервента.

Реализација планираних активности може бити отежана недостатком школских спортских дворана, недостатком финансијских средстава за обнављање спортске инфраструктуре и финансирања пројеката у спорту  пошто је локална управа главни извор финансирања спортиста и спортских колектива те недостатком услова за бављење базним спортовима атлетиком и гимнастиком и  недовољна повезаност спортских колектива са приватним сектором. Свакако, може се јавити потреба за већим финансијским учешћем родитеља у бављењу спортом дјеце и младих , проблем одрживог финансирања професионалних клубова као и мијешање професионалног и аматерског спорта.

Спровођење Програма биће у надлежности радног тијела ,којег именује Начелник општине  и оно ће бити у  обавези да Начелнику поднесе извјештај о спровођењу Програма.

Програм о развоју спорта општине Дервента за период од 2019.до 2023. усвојен је на 24.сједници Скупштине општине, одржаној 12.фебруара 2019. године.