Усвојен план коришћења средстава подстицаја у пољопривреди у 2021.години

poljoprivreda 2021
Jun 02 2021

Градска Скупштина је на петој сједници усвојила  „План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села на подручју Града Дервента за 2021.годину“. Овим Планом обезбјеђују се средства  из буџета града  у укупном износу од 498.300 КМ и она ће бити усмјерена лицима и другим субјектима који се баве пољопривредном производњом. Сврха подстицаја у пољоприведи је пружање подршке  у стварању услова за повећање обима производње , повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача те јачање економског положаја пољопривредних произвођача.

У протеклој 2020.години у буџету општине су била планирана средства у износу од 350.000 КМ за подстицајни развој пољопривреде и села, а на основу захтјева корисника који су испунили услове ,исплаћено је укупно 304.020 КМ.

У периоду од 2004.до 2020.године за подстицаје у пољопривреди је из општинског буџета издвојено 4,1 милион марака док су средства са републичког нивоа износила  25,3 милиона марака.

Средства за подстицај развоја пољопривреде и села биће додијељена  на основу  Правилника ,којим ће бити регулисани услови који морају бити испуњени  да би средства била одобрена.  Правилник о расподјели средстава донијеће Градоначелник , који ће именовати и Комисију за подстицај. Комисија ће утврдити испуњеност критеријума те висину подстицајних средстава и начине исплате истих.

Планом је одређено пет области пољопривреде у оквиру којих ће бити реализована  средства.

Са циљем повећања обима и продуктивности биће обезбијеђена средства  за подршку текућој пољопривредној  производњи, у оквиру које је планирано до 350.000 КМ директној сточарској производњи  као подстицаји  за приплодну стоку, за производњу млијека, за производњу меса, за узгој и производњу рибе ,пчеларској производњи  те подстицај за формирање мини фарми и специфичним врстама пољопривредне производње. За директну подршку биљној производњи планиран је износ до 35.000 КМ као подстицај за узгој љековитог ,ароматичног ,зачинског,индустријског биља и хељде , за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на  отвореном и подстицај за органску производњу.

Средства у износу до 63.300 КМ планирана су за инвестиције на пољопривредним газдинствима као подршка дугорочном развоју ,а односе се на  изградњу стакленика и пластеника, подизању вишегодишњих засада и набавку производно технолошке опреме.

За промјену намјене пољопривредног земљишта ,закупа и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске  планиран је износ до 20.000 КМ. Средства су намијењена за испитивање и побољшање плодности земљишта, уређење деградираних и запуштених земљишта и за спровођење поступка за додјелу  земљишта својини  Републике Српске у закуп.

Планирани износ за подстицање организованих облика пољопривредних произвођача  је до 10.000 КМ, а за подршку  суфинансирању  пројеката у пољопривреди  износ до 20.000 КМ.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ће путем средстава информисања и путем огласне плоче у згради општине обавијестити регистроване пољопривредне произвођаче о усвојеним подстицајним мјерама и критеријумима који морају да буду испуњени да би средства била одобрена.