Усвојен буџет града за 2021.годину

3.skupština
Mar 22 2021

На трећој сједници градске скупштине, одржаној 19.марта, усвојени су приједлог Статута града Дервента и  буџет за 2021.годину.Усвајањем буџета окончано је привремено финансирање у нашој локалној заједници.

Усвајање приједлога Статута града Дервента била је једна од обавеза локалне управе након што је ступио  на снагу Закон о граду Дервента. Шефови клубова СДС-а и ПДП-а Перо Ђурић и Мирко Петрић су рекли да ће дати подршку документу  иако није прошао фазе нацрта и јавне расправе. Градоначелник Милорад Симић је истакао да је процедура испоштована и да тек предстоје суштинске измјене и изгласавање новог Статута.

На приједлог буџета стигло је 28 амандмана и након амандманских исправки буџет је усвојен једногласно, у износу од 19.139.000,00 КМ.

Прихваћен је амандман ПДП-а којим је осигурано 6.000 КМ за пренос сједница Скупштине града. За исти износ умањена је ставка бруто плата радника Спортске дворане. Прихваћена је и иницијатива ове странке за повећање средстава за вантјелесну оплодњу са 15.000 на 30.000 КМ. Ова средства биће обезбијеђена са ставке за једнократне помоћи грађанима. Са исте ставке  буџета биће обезбијеђена средства , на приједлог ПДП-а,у износу од  8.000 КМ за лијечење и набавку лијекова борачке популације, тако да сада ова ставка износи 30.000 КМ. Одборници ПДП добили су подршку и за амандман којим је издвојено 200.000 КМ за субвенционисање превоза ученика, чиме је умањена ставка „капитални грантови непрофитним субјектима“ за исти износ. Усвојен је и приједлог ПДП-а да се повећа издвајање за рад мјесних заједница за 10.000 КМ, а да се за тај износ умање расходи за информисање.

Прихваћен је потом и амандман СНСД-а којим се умањује износ средстава за капиталне инвестиције за 200.000 КМ и усмјерава за суфинансирање реконструкције ОШ „Никола Тесла“. Амандманом СНСД-а умањен је износ Плана капиталног буџета за 122.000 КМ у корист ставке за „издатке и прибављање осталих објеката“, те 46.000 КМ у корист „буџетске резерве“ намијењене за дјеловање у случају неочекиваних трошкова изазваних епидемијом.

Прихваћен је такође и СДС-ов амандман којим је повећано издвајање за пољопривреду и развој села за додатних 148.300 КМ, али не и предложена умањења која су се односила на ставке трошкова информисања, рада НБ „Бранко Радичевић“ и слично. Након усвајања овог амандмана, СНСД је повукао свој приједлог за повећање подстицаја пољопривреди за 50.000 КМ.

На приједлог одборника Дејана Пјерановића за 20.000 КМ повећана су издвајања за спортске колективе, са средстава  буџета Спортске дворане, а прихваћен је и приједлог одборника СПС-а Николе Нединића да се повећа износ средстава за подршку спорту за 10.000, те да се истовремено умањи износ предвиђен за чишћење јавних површина.

ПДП је повукао амандман који се односи на издвајање средстава Дому здравља за подршку процесу вакцинације становништва против корона вируса .Градоначелник Симић је појаснио да су средства у износу од 50 хиљада марака већ намијењена Дому здравља за провођење вакцинације. На приједлог градоначелника додатних 70.000 КМ биће издвојено на име обавеза по судским пресудама, а 20.000 марака за Јавно предузеће „Дервентски лист и Радио Дервента“.

На приједлог предсједника Скупштине Мирка Земуновића умањен је износ за чишћење јавних површина за 4.000 марака у корист удружења РВИ 1991-1995, те су смањени трошкови репрезентације градоначеника за 3.000 КМ у корист репрезентације предсједника Скупштине.

Одборник Никола Нединић повукао је амандман да се за 10.000 КМ умање средства вртића „Трол“ намијењена за припремну наставу предшколаца, стручна усавршавања и вртићке манифестације, а свој приједлог повукао је и Витомир Пиваш који се односио на то да се за 740.000 КМ умање издвајања за плате запослених  и да се преусмјере у повећање Плана капиталних инвестиција.

Једини амандман о којем су се изјашњавали одборници био је СНСД-ов приједлог да се превоз ученика субвенционише са 210.000 КМ, али је тај амандман одбијен. Приликом дискусије о овом амандману одборник СНСД-а Синиша Јефтић рекао је да издвајање средстава бити лакше од проналажења адекватног начина реализације ове иницијативе с обзиром да је упознат са проблематиком, док је одборница ПДП-а Сања Димитрић реплицирала да ће о томе одлучити одговарајућа стручна комисија.

Одборници су усвојили Приједлог одлуке о извршењу буџета за 2021. годину и Извјештај о раду Правобранилаштва за 2020. годину. Одговарајући на питање шефа клуба посланика ПДП-а Мирка Петрића, замјеник правобраниоца Милкица Гаврић појаснила је да случај налази у апелационом поступку пред Врховним судом и да још није готов, али да суд само може да оцјењује да ли је повријеђено право на правично суђење и трајање поступка, али не и о меритуму ствари.

Није подржан  приједлог градоначелника Милорада Симића да се за замјеника начелника именује Синиша Јефтић. Подржане су  измјену Одлуке о платама и другим платама функционера, којима је снижена плата градоначелнику и предсједнику Скупштине.

У дискусији која је потом услиједила шеф  клуба одборника СНСД-а Славко Томаш рекао је да се поменутим функционерима снижавају примања, али да скупштинска већина истовремено тежи промјени Статута како би додали функцију још једног професионалног потпредсједника. Шеф клуба СДС-а Перо Ђурић одговорио да су то претпоставке, а ако тако и буде, “биће то стварање још једног радног мјеста”.

Маја Пјерановић, одборник  СНСД-а, рекла је да није реално да ова два финкционера имају исти коефицијент иако функција градоначелника има пуно више овласти, а самим тим и одговорности.

Усвојени су и  приједлози Програма рада Скупштине града Дервента за 2021. годину, Одлуке о приступању изради Стратегије социјалног становања Града Дервента за период од 2021. до 2026. године, Измјене и допуне одлуке о комуналним таксама, Одлуке по коначној грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и стамбено-пословног простора на подручју општине Дервента у 2020. години, Одлуке о делегирању одборника који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака, Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступака за пријем службеника у Градску управу Дервенте, Одлуке о допунама Пословника о раду Скупштине, измјена и допуна Одлука о комуналним таксама.
Прије краја засједања, усвојени су и Извјештај о реализацији подстицаја пољопривреди и развоју села, те о Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. годину ЈУ Дом здравља.

Рад сједнице ће бити настављен.

Дервента Цафе