Уређен канал Вуковија

Vukovija
Oct 20 2020

У оквиру својих редовних активности  Цивилна  заштита општине је провела пројекат чишћења канала Вуковија  у Лугу.

Током  сезоне падавина канал би  требало  да одводи вишкова воде са подручја које га окружује јер изливање воде представља опасност за  околне куће, дворишта  и објекте.

Уређењем овог канала власницима парцела, које су плављене и којима је вода из канала била пријетња , омогућено је сада да почну са изградњом планираних објеката од којих су неки пословни