Уписна политика у средњим школама у наредној школској години

upisna politika
Dec 28 2020

Начелник Одјељења  за привреду и друштвене дјелатности одржао  је састанак за директорима дервентских  основних и средњих школа и директором  Завода за запошљавање у Дервенти на тему „Уписна политика у средње школе ,у  школској 2021/22.години“.

Начелник одјељења Славен Пашалић је ,у уводном излагању истакао да се уписна политика треба креирати према  потребама привредника,да треба више пажње посветити  презентацији образовних профила који су заступљени у дервентским средњим школама.То је један од начина да се привуку и ученици из других општина и на тај начин повећа број ученика у средњим школама. Такође је напоменуо да би било добро да се упитници ,који се упућују ученицима завршних разреда у основним школама, усаглашавају са надлежним одјељењем у локалној управи, како би се могле дати неке евентуалне сугестије.

Директори основних школа су потврдили да је спроведена анкета код ученика завршних разреда ,путем које су  се ученици изјаснили о наставку свог школовања.Као и претходних година највећи број ученика ће наставити школовање у дервентским средњим школама,док је мањи број исказао интерес  за наставак школовања у другој општини, претежно у Медицинској школи у Добоју.

Директор СШЦ „Михајло Пупин“ Предраг Дринић  је у свом излагању истакао да упис у средње школе зависи од броја ученика који завршавају основне школе те да је ове године тај број 172 ученика. Школе схватају потребе привреде али да сагласност о упису новог занимања или новог ,додатног  одјељења мора дати Министарство просвјете и културе РС. Нагласио је да ове године резултати анкетирања нису у потпуности релевантни ,с обзиром да анкетни листићи, због тренутне епидемиолошке ситуације,  нису благовремено доспјели на све адресе ученика.И ове године влада веома мало интересовање за образовни профил  обућар иако само у Дервенти  постоји једно одјељење ,трогодишњег степена..

Директор Стручне и техничке школе Бранка Јовић је рекла да је  за наредну годину у овој школи планиран упис ученика за нове образовне  профиле-царински техничар и агротехничар ,четвртог степена.

Бранка Јефтић, директор Завода за запошљавање у Дервенти је истакла да 820 лица активно тражи посао .У овој години је број лица која траже запослење мањи у односу на протеклу годину .Што се тиче потреба привреде ипак је било запошљавања без обзира на ситуацију изазвану корона вирусом.

Донесена су два закључка и то :да руководство средњих школа учини максималан напор у циљу рекламирања и презентовања  образовних профила у својим школама те да се садржај анкетних листића убудуће усаглашава са надлежним одјељењем.