Трећа допуна РЕЗЕРВНОГ СПИСКА КВАЛИФИКОВАНИХ ЛИЦА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА/МОБИЛНОГ ТИМА/ ТИМА ЗА ОТВАРАЊЕ ВРЕЋА И БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ЦИЉУ ПРАВИЛНОГ ОБЈЕДИЊАВАЊА ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА

Sep 26 2022