Скупштинско засједање 30.јануара

kolegijum 32
Jan 21 2020

Прва овогодишња сједница Скупштине општине биће одржана у четвртак,30.јануара , одлучено је то на јуче одржаној 32.сједници Колегијума Скупштине општине.

Одборници ће разматрати програме рада и финансијске планове  јавних установа за 2020.годину , Дома здравља, Центра за социјални рад, Народне библиотеке „Бранко Радичевић , Спортског центра Дервента, Центра за културу,Туристичке организације општине Дервента, Геронтолошког центра и програм рада и пословања Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“.

Секретар Скупштине општине Сања  Малешевић је предложила да се на дневни ред сједнице уврсте  још три тачке које се односе на избор директора Центра за социјални рад. Она је појаснила да је поступак избора у завршној фази односно да ће сагласност од надлежног министарства о избору предложеног кандидата стићи до слања материјала за сједницу . Приједлог је прихваћен .

На дневном реду сједнице наћи ће се и приједлог о продаји непокретности путем лицитације,одлука о преносу власништва, извјештај о расподјели новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју општине за 2019.годину те информација о стању насиља у породици са приједлогом за његово сузбијање и спречавање .

Шеф клуба  одборника  ПДП Мирко Петрић затражио је појашњење  тачке о преносу власништва и због чега се поништава конкурс за чланове Управног одбора Геронтолошког центра. Замјеник Начелника Синиша Јефтић је појаснио  да се пренос власништва односи на пренос два возила ,која су власништво општинске управе на  Геронтолошки центар. Да би Геронтолошки центар  добио  одобрење за рад потребно је да посједује једно путничко возило, а ако има више од педесет корисника и комби.“Донијећемо одлуку о преносу власништва на установу,а када се стекну услови ,возила ће бити пререгистрована на Геронтолошки центар, појаснио је Јефтић. Он је такође појаснио да се конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора ЈУ „Геронтолошки центар“ поништава јер су на расписани конкурс стигле три пријаве , од којих  је једна непотпуна , једна неблаговремена,а код треће нема доказа о радном искуству у струци. Комисија је засједала  и констатовала да се нису стекли услови за избор чланова УО па ће бити предложено да се досадашњи чланови именују за вршиоце дужности до окончања поновног поступка.“Само један  кандидат испуњава услове  али по закону  он не може сам да ради и није било услова за именовање Управног одбора“, рекао је Јефтић.

Одборнице ће одлучивати и о именовању  једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Дервента.