Скупштина града Дервента засједа 27.05.2021.године

4.kolegijumjpg
May 17 2021

Пета сједница Скупштине града Дервента биће одржана 27.маја 2021.године у Центру за културу, усаглашено је то на 4. сједници Колегијума, одржаној у петак. 14.05.2021.године.                                    На дневном реду је 31.тачка, а одборници ће разматрати извјештаје  о извршењу буџета општине Дервента за 2020.годину и извршењу буџета за период  до 01.01.до 30.03.2021.године те приједлоге одлука о висини стопе на непокретности на подручју града, о издвајању средстава за предшколско васпитање и образовање за 2021.годину,о додређивању матичних подручја за вођење матичних књига на подручју града Дервента и о оснивању Професионалне ватрогасне јединице Дервента.

На приједлог Комисије за избор и именовања , Колегијум је усагласио да на скупштинском засједању буду разматрани и приједлози одлука о јавним признањима града, о одборничкој легитимацији , о висини одборничког додатка  за вршење одборничке дужности и висини накнаде за рад радних тијела Скупштине града Дервента, о платама и другим правима функционера града те приједлози о измјени  рјешења о именовању комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у ЈУ „Трол“, ЈУ Геронтолошки центар  и ЈЗУ Дом здравља.                                                                                                                                                         Биће разматран и приједлог о расписивању јавног огласа за именовање једног члана Градске изборне комисије те рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за именовање члана.Пред одборницима ће се наћи и приједлог одлуке о приступању Споразуму  за климу и енергију  и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена и приједлог програма санације и оџавања локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју града у 2021.години.

Одборници ће разматрати и приједлоге о именовању комисије за спровођење јавног надметања , рјешење о разрјешењу дужности једног члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ и именовање вршиоца дужности као и одлуку о расписивању конкурса за именовање једног члана Управног одбора у овој установи, а разматраће се и информације о оставривању права у области борачко-инвалидске заштите, о раду невладиних организација и удружења на подручју Дервенте, извјештај о раду Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју и план коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде  и села у 2021. години.

На Колегијуму је усаглашено да се на дневном реду засједања парламента , на приједлог Клуба одборника СНСД, нађе приједлог одлуке о утврђивању стандарда критеријума за избор чланова Надзорног одбора „ ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ као и  приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора овог предузећа те именовање комисије за избор  чланова Надзорног одбора предузећа.

На приједлог Клуба одборника СДС  пред одборницима ће се наћи и приједлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о утврђивању висине накнаде за рад чланова управних и надзорних одбора у јавним предузећима ,чији је оснивач Скупштина града.