Сазив 9. сједнице Скупштине града Дервента

Nov 04 2021

Сазив 9. сједнице Скупштине града Дервента

 

 

        Предсједник Скупштине града Дервента, Мирко Земуновић, сазвао је 9. сједницу Скупштине града Дервента.

         9. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у петак, 12. новембра 2021. године са почетком у 10,00 часова, у великој сали Јавне установе „Центар за културу“ Дервента.

       За Дневни ред 9. сједнице предложено је 38 тачака, а након усвајања Записника са 8. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града разматраће Нацрт одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2021. годину-Ребаланс, Нацрт одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2022. годину, Нацрт одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју Града Дервента, Приједлог одлуке о оснивању Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Дервента, Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о платама и другим правима функционера Града Дервента, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине града   Дервента који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Благојевић (Јован) Александру, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Врањеш  (Бошко) Саши, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Лончар (Винко) Игору, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Јадић (Војислав) Небојши, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Малешевић (Горан) Данијели, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Маркуљевић (Зоран) Даринки, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента ( к.ч. број: 351/197) у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Маркуљевић (Милан) Дарку, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента ( к.ч. број: 355/65) у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Маркуљевић (Милан) Дарку, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента (к.ч. број: 351/178) у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Пећић (Милан) Милени, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента ( к.ч. број: 351/181) у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Пећић (Милан) Милени, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента  у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Ристић (Стево) Зорану, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Ристић (Никола) Јови, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента  у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Стричевић (Славко) Младену, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Ступар (Петар) Милету.

        На дневном реду 9. сједнице наћи ће се и информације о раду и пословању  појединих јавних установа за период јануар-јуни 2021. године и то: Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента, Јавне установе „Геронтолошки центар“  Дервента, те Извјештај о раду Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања корисника (од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године), Информација о запошљавању на подручју Града, броју и структури незапослених лица као и потребним кадровима за развој Града, Информација о раду савјета мјесних заједница на подручју Града и стању објеката које користе савјети мјесних заједница за свој рад, Информација о условима и животу омладине на подручју Града Дервента, као и Информација о додјели и продаји земљишта које је било у власништву Општине  Дервента у периоду од 1995. године до 2020. године.

       Поред тога, Скупштина града ће на 9. сједници разматрати и више рјешења из кадровске области, као што је Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине града Дервента, Приједлог рјешења о разрјешењу директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента, Приједлог рјешења о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента, Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента, Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у Јавнoј здравственoј установи Дом здравља Дервента након престанка мандата, Приједлог рјешења о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе  Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента.