Сазив 39. сједнице Скупштине општине Дервента

Oct 01 2020

Сазив 39. сједнице Скупштине општине Дервента

 

 

   

     Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 39. сједницу Скупштине општине Дервента  за четвртак, 8. октобар 2020. године, са почетком у 10 часова.

  1. сједница Скупштине општине Дервента одржаће се у великој сали Јавне установе „Центар за културу“ Дервента, како би се испоштовале превентивне мјере заштите у превенцији ширења обољења ЦОВИД-19 изазваног новим вирусом корона.

За дневни ред 39. сједнице предложене су 34 тачке. Након усвајања Записника са 38. сједнице Скупштине општине Дервента, те „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента, на почетку 39. сједнице разматраће Извјештај о раду Јавне предшколске установе „Трол“ за радну 2019/2020. годину и Годишњи програм рада ове установе за радну 2020./2021. годину. На дневном реду 39. сједнице разматраће се информације о раду и пословању јавних установа чији је оснивач општина Дервента за период јануар-јуни 2020. године, а након тога и информације о раду и стању основног образовања у четири основне школе на подручју општине, те о раду и стању средњег образовања у двије средње школе на подручју општине Дервента за период 2019/2020. година.

Одборници Скупштине општине на 39. сједници разматраће Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава; Нацрт одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2020. годину- Нацрт Ребаланса буџета за 2020. годину, Нацрт одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2021. годину, Приједлог одлуке о преносу овлашћења за вршење послова управљања јавним паркиралиштима, Приједлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању имена улица у граду Дервента, Приједлог одлуке о исправци грешке у Одлуци о продаји непокретности у својини општине Дервента уписаних у КО Модран, путем прве лицитације, Фрањевачком самостану Св. Марка Еванђелиста Плехан, те неколико одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског земљишта у својини општине Дервента ради обликовања-комплетирања грађевинских честица правних и физичких лица.

На  39. сједници разматраће се и три приједлога одлука о прихватању понуђеног земљишта као поклона, без накнаде од ранијих посједника у сврху рјешавања имовинско-правних односа за изградњу и коришћење пута у Горњим Церанима и Живиницама, те у сврху изградње вишенамјенског објекта у Доњој Лупљаници.

Посљедње тачке на 39. Сједници Скупштине општине, односе се на разматрање Приједлога рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“, Приједлога рјешења о именовању вршиоца дужности члана ове установе и Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Дервена“.