Сазив 35. сједнице Скупштине општине Дервента

Jan 22 2020

Сазив 35. сједнице Скупштине општине Дервента

       

           Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 35. сједницу Скупштине општине Дервента,  за четвртак, 30. јануара 2020. године, са почетком у 10 часова.

            За дневни ред  35. сједнице предложено је 25 тачака. Након усвајања Записника са 33. и 34. сједнице Скупштине општине и  „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента, на 35. сједници разматраће Приједлог одлуке о преносу права власништва, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента уписаних  у КО Дервентски Луг путем лицитације  Голуб (Момчило) Слободану; Приједлог одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента и Приједлог одлуке о расписивању поновног Јавног конкурса за избор  и именовање три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар  Дервента.

            Одборници Скупштине општине на 35. сједници разматраће Програме рада и Финансијске планове за 2020. годину 8 јавних установа чији је оснивач општина Дервента ( ЈЗУ Дом здравља Дервента; ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“, ЈУ Народна библиотека „Бранко Радичевић“, ЈУ „Центар за културу“, ЈУ „Спортски центар“, ЈУ „Туристичка организација општине Дервента, ЈУ Геронтолошки центар и ЈПУ „Трол“ Дервента), као и Програм рада и пословања за 2020. годину ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента.

            На дневном реду 35. сједнице налази се и разматрање Извјештаја о реализацији расподјеле новчаних подстицаја за развој  пољопривреде и села на подручју општине Дервента у 2019. години; Информације о стању насиља у породици на подручју општине Дервента са аспекта појаве и са аспекта одговора на насиље од стране субјеката заштите у општини Дервента са приједлогом мјера за спречавање и сузбијање насиља у породици и разматрање Извјештаја Комисије за избор о спроведеном поступку по Поновном Јавном конкурсу са приједлогом за  именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента.

            Кад су у питању кадровска рјешења у јавним установама, на овој сједници разматраће се Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента; Приједлог рјешења о именовању директора Јавне установе „Центар за социјални   рад Дервента“, Дервента; Приједлог рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе  Геронтолошки центар Дервента; Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента; Приједлог рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента и Приједлог рјешења о именовању једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента.