Сазив 34. сједнице Скупштине општине Дервента

Dec 04 2019

Сазив 34. сједнице Скупштине општине Дервента

 

Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 34. сједницу Скупштине општине Дервента  за четвртак, 12. децембра 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За дневни ред  34. сједнице предложено је 30 тачака. Након „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента, на 34. сједници разматраће Приједлог одлуке о доношењу Регулационог плана „ПАРК, а након тога сет финансијских докумената и то: Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета општине  Дервента за 2019. годину – Ребаланс Буџета  за 2019. годину; Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за 2019. годину; Приједлог плана о измјенама и допунама Плана капиталних улагања општине Дервента за 2019. годину; Приједлог одлуке о укључивању у трезорски систем пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента; Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2020. годину и Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за 2020. годину.

            На 34. сједници пред одборницима ће се наћи и  Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Дервента у 2020. години и Приједлог одлуке о висини стопе пореза за непокретности на подручју општине Дервента за 2020. годину.

            На дневном реду 34. сједнице ће се разматрати и неколико Приједлога програма и то: Приједлог програма рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину; Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину; Приједлог програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Дервента за 2020. годину, као и Приједлог плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Дервента за 2020. годину.

            На овој сједници одборници Скупштине општине разматраће и Приједлог одлуке о комуналном реду; Приједлог одлуке о давању у закуп пословних просторија у објектима који су у власништву општине Дервента; Приједлог одлуке о висини накнаде предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине Дервента за 2020. годину; Приједлог одлуке о издвајању средстава за област предшколског васпитања и образовања за 2020. годину;Приједлог одлуке о економској цијени услуге Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2020. годину, као и сет одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем непосредне погодбе ради обликовања- комплетирања грађевинских честица и то:  Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања- комплетирања грађевинске честице (грађевинска парцела број 6) Ђурић (Живка) Пери из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског  грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања- комплетирања грађевинске честице (грађевинска парцела број 8) Ђурић (Живка)  Пери из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског    грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Латиновић (Мирка) Мирјани из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања- комплетирања грађевинске честице Ђукић (Станка) Душку из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског    грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања- комплетирања грађевинске честице Ђукић (Саве) Маринку из Дервенте, као и Приједлог одлуке о утврђивању тржишне вриједности за градско грађевинско земљиште додијељено према Рјешењу о додјели на коришћење грађевинског земљишта без накнаде број: 02-475-35/123 од 21.04.2000. године Павић (Душан) Милану из Загреба.

            На дневном реду 34. сједнице разматраће се двије информације и то Информација о условима и животу пензионера на подручју општине и Информација о примјени Одлуке о равноправности полова у општини Дервента за период 01.01.-31.10.2019. године.

            На крају сједнице, Скупштина општине Дервента ће, у функцији Скупштине Јавног предузећа“ Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента, разматрати Приједлог одлуке о измјенама Статута овог јавног предузећа.