Сазив 30. сједнице Скупштине града Дервента

Apr 04 2024

Сазив 30. сједнице Скупштине града Дервента

 

Предсједник Скупштине града Дервента, Бојан Радановић, сазвао је 30. сједницу Скупштине града Дервента.

30. сједница Скупштине града Дервента сазвана је за четвртак, 11. априла 2024. године са почетком у 10,00 часова, у сали Скупштине града Дервента.

За Дневни ред 30. сједнице предложено је 35 тачака, а након усвајања Извода из Записника са 29. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града Дервента разматраће Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“, Приједлог плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села на подручју града Дервента за 2024. годину,  као и Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника правобраниоца Добој за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године-Град Дервента.

На 30. сједници разматраће се и неколико приједлога одлука и то: Приједлог Одлуке о куповини 2/3 сувласничког дијела непокретности означене као к.п. број: 2178/2 КО Дервента 1, власништво Алијагић Фади Елиде, Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, ради обликовања – комплетирања грађевинске честице Микеревић (Алекса) Мирославу, Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, ради обликовања – комплетирања грађевинске честице Вујичић (Жељко) Јовани и Гуњевић (Жељко) Ђорђу, Приједлог Одлуке о прихватању понуђеног земљишта као поклона, без наканде, од посједника Пијетловић (Ристо) Чеде, Приједлог одлуке о коришћењу средстава од посебних водних накнада на подручју града Дервента, Приједлог одлуке о суфинансирању изградње канализационе мреже од стране корисника,  Приједлог одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента, Приједлог одлуке о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента, Приједлог одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одобра Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента, Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одобра Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента, Приједлог одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одобра Јавне установе Геронтолошки центар Дервента, Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 3 члана Управног одобра Јавне установе  Геронтолошки центар Дервента и Приједлог одлуке о објављивању Јавног огласа за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента.

Одборници ће на 30. сједници разматрати Извјештај о раду Скупштине града Дервента у 2023. години, Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине града Дервента за 2023. годину, Извјештај о намјенском утрошку средстава посебних водних накнада за 2023. годину, Извјештај о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2023 годину, Информација о стипендирању студената и ученика у школској 2023/2024. години, као и Годишње извјештаје o пословању и годишње обрачуне јавних установа и то: ЈЗУ Дом здравља Дервента,  ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента, ЈУ Геронтолошки центар Дервента, ЈПУ „Трол“ Дервента, ЈУ Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента, ЈУ „Спортски центар“ Дервента, ЈУ „Центар за културу“ Дервента, ЈУ „Туристичка организација Града Дервента“ Дервента и ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента.

 

Од кадровских питања на 30. сједници разматраће се Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента, Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента и Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента.