Сазив 27. сједнице Скупштине општине Дервента

Apr 10 2019

 

Позив за 27. сједницу Скупштине општине Дервента

 

           

            Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 27. сједницу Скупштине општине Дервента  за четвртак, 18. априла 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За Дневни ред  27. сједнице предложено је 28 тачака.

            Након усвајања Записника са 25. и 26. сједнице Скупштине општине и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента на 27. сједници разматраће Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на подручју општине Дервента, Приједлог плана годишњег утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години и Приједлог програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2019. годину.

            Одборници Скупштине општине Дервента на 27. сједници разматраће Извјештај о раду Начелника општине и раду Општинске управе Дервента у 2018. години, Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за 2018. годину, Информацију о раду Правобранилаштва Републике Српске- Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01. 2018. до 31.12.2018. године- Општина Дервента, Извјештај о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години, Извјештај о намјенском утрошку средстава посебних водних накнада у 2018. години и Информацију о стању у области културе на подручју општине и мјере за њено превазилажење.

            На дневном реду ове сједнице налази се и сет одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента путем прве лицитације физичким и правним лицима (15 одлука), као и Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату Регулационог плана „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“ путем усменог јавног надметања (лицитације).