Сазив 24. сједнице Скупштине града Дервента

Jul 19 2023

Сазив 24. сједнице Скупштине града Дервента

 

 

Предсједник Скупштине града Дервента, Мирко Земуновић, сазвао је 24. сједницу Скупштине града Дервента.

24. сједница Скупштине града Дервента сазвана је за четвртак, 27. јула 2023. године са почетком у 9,00 часова, у сали Скупштине града Дервента.

За Дневни ред 24. сједнице предложено је 15 тачака, а након усвајања Извода из Записника са 23. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града Дервента  разматрат ће Приједлог програма коришћења посебних водних накнада за 2023. годину и Приједлог годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2023. години.

На 24. сједници разматраће се више приједлога одлука и то: Приједлог одлуке о додјељивању Великогоспојинске повеље са златним грбом Града Дервента у 2023. години Полицијској станици Дервента, Приједлог одлуке о додјељивању Захвалнице Града Дервента Младену Тодорићу из Доњег Детлака, Приједлог одлуке о додјељивању Захвалнице Града Дервента Васи Мичићу из Лужана Босанских, Приједлог одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Дервента, Приједлог одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју града Дервента, Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК- ЦЕНТАР ЗАПАД“ (III), Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“, Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Балешевић (Миломир) Бериславу, Приједлог одлуке о утврђивању тржишне вриједности градског грађевинског земљишта за Лончар (Станко) Маринка из Дервенте, Приједлог одлуке о продаји гараже у својини Града Дервента, на подручју катастарске општине Дервента 1 путем усменог јавног надметања (лицитације).

Одборници ће на 24. сједници разматрати и Информацију о стању наркоманије на подручју Града Дервента и мјере за њено сузбијање.