Сазив 16. сједнице Скупштине града Дервента

Jul 20 2022

Сазив 16. сједнице Скупштине града Дервента

 

           

           Предсједник Скупштине града Дервента, Бојан Радановић, сазвао је 16. сједницу Скупштине града Дервента.

         16. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у четвртак, 28. јула 2022. године са почетком у 10,00 часова, у сали Скупштине града Дервента.

         За Дневни ред 16. сједнице предложено је 30 тачака, а након усвајања Извода из Записника са 15. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града Дервента разматраће  Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита; Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2022. годину- Ребаланс; Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Дервента за 2022.годину; Приједлог програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Дервента за 2022. годину; Приједлог одлуке о додјељивању Великогоспојинске повеље са златним грбом Града Дервента у 2022. години Јавној установи Народна библиотека „Бранко Радичевић“  Дервента и Приједлог одлуке о додјељивању Захвалнице Града Дервента Гибаница Небојши из Дервенте.

         Одборници Скупштине града на 16. сједници разматраће неколико одлука из области просторног уређења и то: Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ ( к.ч.  број. 1150, 1151, 2319/1, 2321, 2322 и 2323 КО Дервента 1); Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК- ЦЕНТАР ЗАПАД- БЛОК ЗАПАД“, Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ и Приједлог Закључка о прихватању Иницијативе за измјену дијела Регулационог  плана „ГАКОВАЦ“ ( к.ч. број: 2640/1, 2640/2 и дио к.ч. број: 2641/1 и 2641/2 КО Дервента 1)

        Одборници Скупштине града на овој сједници разматраће и неколико информација као што су  Информација о остваривању права у складу за Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске; Информација о стању наркоманије на подручју Града Дервента и мјере за њено сузбијање и Информација о условима и животу омладине на подручју Града Дервента.

        Од кадровских питања на 16. сједници разматраће се неколико одлука и рјешења као што су:  Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и поновљени Јавни конкурс за једног члана -представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“  Дервента; Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора  Јавне установе „Центар за културу“ Дервента; Приједлог одлуке о раписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Спортски центар“ Дервента; Приједлог одлуке о расписивању Поновног Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента; Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента; Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента; Приједлог рјешења о разрјешењу  чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента; Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента; Приједлог рјешења о именовању Савјета за израду измјене дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ (к.ч. број: 2252/2 КО Дервента 1).

         На 16. сједници одборници Скупштине града Дервента Упознаће се са правоснажном пресудом Окружног суда у Добоју број: 13 0 У 006949 22 У од 01.07.2022. године и разматрати Приједлог рјешења о извршењу правоснажне Пресуде Окружног суда у Добоју број: 13 0 У 006949 22 У од 01.07.2022. године и Приједлог рјешења о разрјешењу са функције предсједника Скупштине града Дервента.

         На крају сједнице, а одлучујући у функцији Скупштине ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента Скупштина града Дервента разматраће Приједлог рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента; Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“. д.о.о. Дервента; Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“, д.о.о. Дервента и Приједлог одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента.