Сазив 11. сједнице Скупштине града Дервента

Feb 04 2022

Сазив 11. сједнице Скупштине града Дервента

 

       

           Предсједник Скупштине града Дервента, Мирко Земуновић, сазвао је 11. сједницу Скупштине града Дервента.

            11. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у петак, 11. фебруара 2022. године са почетком у 10,00 часова, у сали Скупштине града Дервента.

            За Дневни ред 11. сједнице предложене су 23 тачке, а након усвајања Записника са 10. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града разматраће Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину; Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама; Приједлог одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента, Дервента; Приједлог одлуке о издвајању средстава за област предшколског васпитања и образовања за 2022. годину; Приједлог одлуке о економској цијени услуге Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2022. годину; Приједлог одлуке о давању овлашћења Градоначелнику о коначном отпису ненаплативих потраживања; Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и Поповић Зорана и Станиславе; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Српској православној Црквеној општини Дервента и Приједлог одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање три члана Градске     изборне комисије Дервента.

            На 11. сједници Скупштина града Дервента ће се изјашњавати и о Приједлогу Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ и Приједлогу Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“.

            На 11. сједници одборници Скупштине града Дервента разматраће више кадровских питања и то: Приједлог рјешења о опозиву предсједника Скупштине града Дервента (Приједлог 15 одборника); Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника Комисије за избор и именовање Скупштине града Дервента (Приједлог 15 одборника); Приједлог рјешења о избору предсједника Комисије за избор и именовање Скупштине града Дервента; Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Комисије за избор и именовање Скупштине града Дервента (Приједлог 15 одборника); Приједлог рјешења о  избору два члана Комисије за избор и именовање Скупштине града Дервента; Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Дервента; Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за културу“ Дервента и Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Школског одбора Јавне установе  Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента;

            У функцији Скупштине Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента, Скупштина града разматраће и Приједлог рјешења o разрјешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента (Приједлог 15 одборника) и Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента.