Сазив 10. сједнице Скупштине града Дервента

Dec 07 2021

Сазив 10. сједнице Скупштине града Дервента

 

 

         

           Предсједник Скупштине града Дервента, Мирко Земуновић, сазвао је 10. сједницу Скупштине града Дервента.

           10. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у уторак, 14. децембра 2021. године са почетком у 10,00 часова, у великој сали Јавне установе „Центар за културу“ Дервента.

            За Дневни ред 10. сједнице предложено је 26 тачака, а након усвајања Записника са 9. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града разматраће Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана за урбано подручје   града Дервента, Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2021. годину-Ребаланс, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Дервента за 2021. годину, Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2022. годину, Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Дервента за 2022. годину,  Приједлог Пословника о раду Скупштине града Дервента, Приједлог Програма рада Скупштине града Дервента за 2022. годину, Приједлог одлуке о висини стопе пореза за непокретности на подручју града Дервента за 2022. годину, Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју града Дервента у 2022. години, Приједлог одлуке о комуналним таксама, Приједлог одлуке о комуналној накнади, Приједлог одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја града Дервента  2022.- 2031. година, Приједлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана за ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по основу Споразума о реадмисији на подручје града Дервента за период 2021. -2024. године, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем прве лицитације Јеличић (Тодор) Александру, Приједлог одлуке о утврђивању тржишне вриједности за грађевинско земљиште за Стојаковић (Миливоје) Ненада, Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског  грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Цибрић (Рашид) Нураги из Дервенте, Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-  комплетирања грађевинске честице привредном друштву „МБ ЕУРОМОНТ“ д.о.о.  Дервента и Приједлог одлуке о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовањедиректора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“,  Дервента.

На дневном реду 10. сједнице разматраће се  Извјештај о извршењу Буџета града Дервента за период 01.01. – 30.09. 2021. године и Информација о стању насиља у породици на подручју града Дервента са аспекта појаве и са аспекта одговора на насиље од стране субјеката заштите у граду Дервента са приједлогом мјера за спречавање и сузбијање насиља у породица. На приједлог Колегијума за дневни ред 10. сједнице је кандидован Извјештај о раду Градоначелника и раду Градске управе града Дервента у 2020. години и Информација о стању гробаља на подручју Града Дервента.

      Поред тога, Скупштина града ће на 10. сједници разматрати Приједлог рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента као и  Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе  Геронтолошки центар Дервента.