Радни састанак начелника општина Дервента и Прњавор

SASTANAK SA PRNJAVOROM
Nov 08 2019

Начелници општина Дервента и Прњавор са својим сарадницима одржали су у сриједу радни састанак  на којем су разматрана  инфраструктурна питања, чије рјешавање захтијева активно учешће обје општине .Иницијална тема састанка било је тренутно стање моста на ријеци Укрини , између Дријена и Штрбаца, који повезује двије општине. Мост је оштећен и представља опасност  за учеснике у саобраћају. Да би се приступило реконструкцији моста ,потребно је прво ријешити неријешене имовинско правне односе са обје стране моста односно покренути поступак легализације прилазних површина-пута до моста.Договорено је да општина Дервента,у уз сагласност општине Прњавор , буде носилац активности везаних за процесе реконструкције моста и  легализације.То подразумијева да ће се општина Дервента обратити надлежним институцијама са захтјевом за  процјену тренутног стања моста и његовог оштећења и  на основу тог налаза ће се утврдити  потребна средства за његову реконструкцију. У вези са тим треба напоменути да за мост нема  документације која је била потребна да се уради да би се уопште приступило његовој изградњи и да би мост  био пуштен у употребу. Размотриће се и могућност добијања средстава са виших нивоа. Уколико цјелокупна средства са виших нивоа не буду обезбијеђена за реконструкцију,начелници Симић И Томаш су се договорили да ће општине обезбиједити  остатак новац  у једнаким износима. Саобраћајни инспектор ће такође дати своје мишљење на који начин би тренутно  требао да се регулише саобраћај преко моста .

Такође је разматрано и стање моста на Прљачи и путне комуникације до моста. Договорено је да се уради асфалтирање  прилазних путева до моста и са дервентске и са прњаворске стране,  у дужини од по 1,4 километра са обје стране.Иницијатива је да се и такође и у овом пројекту тражи учешће  виших органа власти и надлежних институцијама .                                                                                                                               Говорило се и о рјешавању имовинско-правних односа везаних за прилазне путеве мосту у Горњем Детлаку. Мост је  значајан јер мјештанима овог дервентског подручја омогућава  лакши одлазак у Прњавор. Општина Прњавор  ће ,према  договору, ријешити имовинске односе везане за парцеле преко којих би требао да буде изграђен пут од моста до главне саобраћајнице према Прњавору и то земљиште би требало да буде категорисано као јавно добро.

Загађење ријеке  Укрине од стране рудника Станари ,у јулу мјесецу ове године,када је дошло акцидента на водотоку  у виду промјене боје,  је такође било једна од  тема састанка .Близина термоелектране  у Станарима утиче на еко-систем ријеке Укрине и  представља опасност и за биљни,животињски свијет али и за човјека јер се у близини ријеке налази ,између осталог, водовод у Дријену. Потребно је код надлежних институција,нарочито у сарадњи са Републичким  инспекторатом РС,  покренути питање заштите водотока ријеке те отворити и рјешавати питање  отпадних вода из термоелектране у Станарима ,а свако актуелизирати и питање газдовањем Дреновом

Договорени су начини комуникације  и  рада на рјешавању ових проблема ,а обје општине су показале интерес и вољу за наставак сарадње у свим отвореним темама на овом састанку.