Позив удружењима грађана за достављање приједлога и мишљења за израду Приједлога Програма рада Скупштине града Дервента за 2023. годину

Nov 23 2022

Позив удружењима грађана за достављање приједлога и мишљења за израду Приједлога Програма рада Скупштине града Дервента за 2023. годину

 

 

   

          Чланом 130. Пословника о раду Скупштине града Дервента, прописано је да се у припремама за израду Програма рада Скупштине, прибављају приједлози и мишљења од одборника, радних тијела Скупштине, Градоначелника, одјељења и служби Градске управе, политичких странака које су заступљене у Скупштини, мјесних заједница и удружења грађана о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине.

 

      У циљу израде Приједлога Програма рада Скупштине града Дервента за 2023. годину, позивају се удружења грађана која дјелују на подручју Града Дервента, да у складу са чланом 130. Пословника о раду Скупштине града Дервента, доставе приједлоге и мишљења о питањима која би се унијела у Програм рада Скупштине града Дервента за 2023. годину.

             Приједлози и мишљења се могу доставити у писаној форми Скупштини града Дервента, путем протокола Градске управе Града Дервента, до 28. новембра 2022. године

            У прилогу допис предсједника Скупштине града Дервента.