Потребно ускладити образовни систем са тржиштем рада

upisna politika 022
Dec 13 2018

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  организовало је састанак на тему уписне политике у идућој години, са циљем да се сагледају и усагласе потребе привреде и  могућности  образовних установа. Састанку су  присуствовали  представници  основних и средњих школа, Бироа за запошљавање и  предузећа „Санино“  и „Техпро ЦНЦ“.

Активности  везане за ову проблематику  почеле су раније него претходних година  јер су школе, по Закону о средњем образовању, дужне да до краја децембра доставе приједлоге  надлежном министарству о броју ученика ,одјељења и о структури одјељења. С тим у вези било је потребно извршити анкету са ученицима завршних разреда ,а новина ове године је што су ученици  о будућим занимањима одлучивали заједно са својим родитељима. Директор Стручне и техничке школе Бранка Јовић истакла је да су двије  дервентске  средње  школе направиле заједничку анкету са занимањима која су заступљена у обје школе. „ Овога пута основци су анкете носили кући  и заједно са својим родитељима се изјаснили о будућим занимањима. Према резултатима , 110 ученика се опредијелило за занимања у овој школи, од тога је 10 ученика са посебним потребама  које планирамо усмјерити у занимање  за кухара. Испоштоваћемо и сугестије министарства  да од уписаних одјељења буде 20% трогодишњих“, рекла је Јовићева . Предложено је да у Стручну и техничку школу буде уписано укупно шест одјељења  са по 20 ученика,по једно одјељење  правних техничара, пољопривредних техничара, ветеринарских техничара, техничара ЦНЦ технологија, кувара и једно комбиновано одјељење заваривача и обрађивача метала резањем.

Средњошколски центар „Михајло  Пупин“предложио је да у наредној школској години буде уписано шест одјељења  са  по 20 ученика   и  то по једно одјељење гимназије  општег смјера,гимназије информатичког смјера,техничара  мехатронике ,техничара  електроенергетике, обућара и једно комбиновано одјељење електричара и електроничара механичара.

„Са уписном политиком смо  покушали да се прилагодимо  потребама тржишта. Поред тога  настојимо да увијек  у понуди имамо и неко ново занимање које би испунило интересовање дјеце. Водимо рачуна и о ученицима са рубних подручја сусједних општина  који се уписују у нашу школу. Ове године очекујемо 24 ученика са ових подручја“, рекао је Предраг  Дринић, директор  СШЦ „Михајло  Пупин“.

Радован Пазуревић, директор фирме „Санино“ је истакао да  се сваке године ученици уписују по неком шаблону и да се приликом уписа мало води рачуна о потребама привреде. „У односу на потребе привреде ,план које школе праве  није реалан. Сматрам да ријеч привредника заслужује више пажње и уважавања  јер је производња основа друштвене заједнице и она треба кадрове који ће производити. Морамо правити кадрове који ће правити новац, уз уважавање нових технологија  јер се будућност базира на томе“, рекао је Пазуревић. Он се осврнуо и на миграције становништва из ових крајева које значајно утичу на смањење понуде радне снаге.

Из фирме „Техпро ЦНЦ“ истичу да имају проблема са обезбјеђивањем  потребних кадрова металске струке и то значајно кочи развој предузећа. Потребну радну снагу обезбјеђују преквалификацијом радника других занимања што им значајно отежава пословање и  изискује додатна средства за њихову обуку,а цијелу ситуацију додатно отежава и одлив радне снаге.

Замјеник начелника Општине Синиша Јефтић истакао је да средње образовање мора бити компатибилно са потребама привреде .“Управо због тога  ни преквалификација наставног кадра не треба бити искључена али наравно у законским оквирима“, рекао је Јефтић.

Директор  Бироа   за запошљавање Дервента  Бранка Јефтић  је навела да је  на евиденцији Бироа тренутно пријављено  1.105 лица  и да је у односу на претходну годину дошло до смањења броја пријављених. Највише  има  економских техничара, продавача, електроенергетичара, кувара, пољопривредних техничара ,гимназијалаца итд.

Према подацима које су изнијели представници основних школа број ђака завршних разреда  је 93 ученика у ОШ „Никола Тесла“, 78 ученика у ОШ „19.април“, 37 ученика у ОШ „Ђорђо Панзаловић“ и 10 ученика  у ОШ „Тодор Докић“