Поновни јавни конкурс за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника

Jun 18 2024

П О Н О В Н И

Ј А В Н И О Г Л А С

за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова

бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника

 

 

поновни јавни конкурс

сг3 образац – пријава