Поновни Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента

Aug 19 2022

Поновни Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента

 

 

Скупштина града Дервента је на 16. сједници, одржаној 28. јула 2022. године, донијела Одлуку о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента, број: 01-022-277/22.

У складу са Одлуком о расписивању поновни Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента објављен је у дневном листу „Глас Српске“ од 18. августа 2022. године, „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 78/22 од 18. августа 2022. године и у Дервентском листу број 2808 од 18. августа 2022. године.

Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса у једном од наведених јавних гласила и истиче закључно са 02.09.2022. године.