Поништава се Оглас о продаји непокретности у својини општине Дервента уписаних у КО Дервента 1 и КО Осиња

Mar 24 2020