Пољопривредним произвођачима исплаћена прва транша средстава за подстицај

POLJOPRIVREDA PODSTICAJI
Sep 26 2018

 

Пољопривредним произвођачима на подручју општине биће у 2018. години исплаћено укупно  350 хиљада марака на име подстицаја за пољопривредну производњу. Ових дана исплаћена је прва транша средстава у износу од 186.946 КМ за оне врсте производње за које је истекао рок за подношење захтјева. Средства су исплаћена пољопривредним произвођачима који се баве производњом млијека, узгојем расплодних јуница, онима који имају мини фарме,пчеларима, произвођачима љековитог,ароматичног и индустријског биља  и хељде те онима који се баве органском и специфичним врстама производње.

У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности  истичу да се подстицаји најприје исплаћују управо за оне врсте подстицаја за које је истекао рок за подношење захтјева.

Комисија за подстицај  пољопривредне производње  је до сада примила око 300 захтјева , а ријешено је њих 168 на основу којих је исплаћено укупно 186.946 КМ.

Сљедећи рок за подношење захтјева је 1. октобар  2018. године па ће на основу приспјелих захтјева бити исплаћена средства за подстицај за производњу расплодних свиња и приплодних оваца и коза. Такође , биће исплаћена средства и за воћарску и виноградарску производњу, за производњу поврћа, цвијећа у заштићеним просторима и на отвореном, за модернизацију постојећих и изградњу нових производних капацитета у пољопривредној производњи.

Пољопривредни произвођачи су веома  задовољни  исплатом средстава  за подстицај и  истичу значај овакве подршке локалне управе за развој пољопривреде и села.

Највише подстицајних средстава исплаћено је за  производњу млијека (музних грла) 139.480 КМ гдје су поднешена 83 захтјева, затим за пчеларство су поднешена 53 захтјева и исплаћено 27.664 КМ,  23 захтјева су стигла за производњу расплодних јуница и исплаћено је 9.620 КМ,  за подстицај за органску производњу два захтјева и исплаћено 4.382 КМ, четири захтјева су поднешена за мини фарме и исплаћен је подстицај у износу 2.800 КМ, два захтјева за љековито,ароматично, индустријско биље и хељду гдје је исплаћено 2.700 КМ и  један захтјев за специфичне врсте пољопривредне производње  са исплаћеним подстицајем у износу од  100 КМ.