По вриједности оствареног извоза у 2019.години Дервента и даље лидер у добојској регији

detalj iz proizvodnog pogona obuće firme SANINO,jpg
Jul 02 2020

У протеклој години на подручју општине је регистровано 495 предузетника ,а податке о пословању  АПИФ-у је доставило 191. правно лице,од којих је 136 микро предузећа, 40 малих,11 средњих и 4 велика предузећа. Позитивно су пословала 142 правна лица,а остварена је укупна нето добит у износу од 36.097.733,00КМ што је за 2,59 посто мање  него у 2018.години док је укупан нето губитак износио 1,8 милиона марака што је за 56,55 мање у односу на 2018.годину.Са губитком су пословала 43 правна  лица.

Правна лица са подручја општине се у протеклој години  су остварила укупне приходе  у износу од 528.059.395 КМ ,што је за 6,90 посто више у односу на 2018.годину док су укупни расходи износили 490.202.540,00 КМ што је у односу на претходну  годину више за 7,54 посто .

Према подацима Спољнотрговинске коморе БиХ обим спољнотрговинске размјене општине у протеклој години је износио 613.843.000КМ,од чега је извоз износио 335.772.000КМ, а увоз  278.071.000КМ. Остварен је мањи извоз за 2,51 посто и мањи увоз за 6,14 посто.

У 2019.години општина је у извозу Републике Српске учествовала са 8,79 посто, у увозу са 5,54 посто, ,затим у извозу добојске регије са  42,08, а увозу  са 46,32 посто, гдје заузима водеће мјесто , док је  на нивоу БиХ учешће износило  2,82 посто у извозу,а у увозу 1,39 посто . Извоз је највећим дијелом,као и претходних година , остварен у Аустрију, Италију,Њемачку,Француску,Словачку Републику,Хрватску и Мађарску. Покривеност  увоза извозом на подручју општине у 2019. години  износила је  120,75 посто.

Према подацима Пореске управе РС  на подручју општине је са 31.12.2019.године било 6.559 запослених радника. Запосленост је на крају 2019.године мања за 0,93 посто у односу на 2018.годину.На Бироу за запошљавање у Дервенти је на дан 31.12.2019.године било 865 пријављених лица што је за 5,48 посто више у односу на исти период 2018.године. Највише запослених је у прерађивачкој индустрији (2.929), трговини на велико и мало (1.331), образовању (503), јавној управи (244). Просјечна мјесечна бруто плата по раднику на подручју општине у прошлој години је износила 1.129 КМ,а након опорезивања 781 КМ.

Отежани услови пословања и смањена привредна активност обиљежили су протеклу годину у РС због чега је потребно провођење неопходних мјера како би се зауставили  негативни трендови. Потребно је да се реализују мјере које се односе на јачање конкурентности привреде РС,стављањем јавних предузећа у функцију развоја привреде и друштва у цјелини ,реформу и модернизацију јавне управе  и интензивирање социјалног дијалога свих партнера. Потребно је такође извршити реформу образовања ,кроз образовање кадрова потребних привреди како би се избјегли додатни трошкови  запошљавања и едуковања некомпетентног кадра .