Општина Дервента успјешно реализовала пројекат „ЛИФЕ“

LIFE PROJEKAT 108
Dec 28 2018

Општина Дервента је успјешно реализовала пројекат побољшања пословног окружења и конкурентности ЛИФЕ, који имплементира Међународна финансијска корпорација из Групације Свјетске банке ИФЦ, а финансира Влада Уједињеног Краљевства путем Фонда за добро управљање. Општи циљ пројекта је да пружи подршку локалним властима у Босни и Херцеговини у јачању њихове конкурентности и подстицању раста приватног сектора кроз смањење оптерећења привреде, досљедну имплементацију прописа, као и унапређење пружања услуга грађанима и привреди.

Пројектне активности су биле усмјерене на три кључне области: поједностављење регулаторног оквира, повећање транспарентности и повећање прилива инвестиција и реинвестиција. Предности пројекта огледају се у лакшем прибављању дозвола, смањеном административном оптерећењу, већој информисаности и транспарентности путем Е-регистра, као и повећању инвестиција и већој конкурентности привреде.

Представници финансијских организација које су учествовале у овом пројекту су истакли да су у овој локалној заједници процедуре већ биле поједностављене. Међутим, овај пројекат је обезбиједио бољи сервис за инвеститоре, а круна је електронски регистар,истакли су.

У оквиру ове реформе усвојено је 88% поступака са једном или више препорука, при чему је дошло до смањења такси и накнада за око 25%, скраћени су рокови и поједностављени обрасци за 28%, а код 16% докумената је измијењена форма или су елиминисани. Привредници и грађани од сада неће морати да у својим захтјевима достављају документацију која се издаје у општинским органима или која је раније предата општинским органима. Умјесто тога, документи ће бити прибављени по службеној дужности,што ће значајно смањити трошкове и вријеме чекања.

Презентацији је присуствовао начелник општине Милорад Симић са својим сарадницима,чланови Привредног савјета општине те представници групације ИФЦ .“Данас смо резимирали и прогласили завршеним један значајан пројекат и 18. смо општина која је ушла у овај пројекат. У принципу,оно што је Дервента добрим дијелом радила,али није то уоквирила, урадили смо то и изложили на веб страницу. Направили смо један „пасош“ под називом „Дервента-општина у коју вриједи инвестирати“ гдје се може прочитати оно круцијално када се ради о привредном окружењу у Дервенти. У доброј мјери смо појефтинили финансијски дио и показало се да се може и више , учинили смо један искорак и ушли у круг општина са добрим пословним  окружењем  и са једном конкурентношћу и све то уоквирили у документа. Задовољство је да смо препознати као локална заједница која је била добар саговорник .Када се погледају ефекти и резимирају резултати, онда вријеме од годину дана није изгубљено. Битно је да и даље идемо у корак са општинама које у БиХ предњаче,а да смо и свој посао и своја настојања дефинисали кроз ове пројекте.

Инвестициони профил општине садржи информације о компаративним предностима општине, структури привреде, броју запослених и незапослених лица, као и податке о слободним зонама за инвестирање.