Održana šesta sjednica Skupštine grada Derventa

IMG_9846
Jun 29 2021

Šesto skupštinsko zasjedanje obilježile su rasprave i oštri tonovi između odbornika većine i opozicije, u okviru rasprave o predloženim kadrovskim promjenama, o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada i izboru članova u skupštinska radna tijela.

Odlukom o izmjeni Statuta grada Derventa  predviđen je izbor dva potpredsjednika Skupštine Grada, sa mogućnošću da oba budu profesionalno angažovan na ovim pozicijama. Odbornici skupštinske većine su predlagači ovog dokumenta i obrazložili su ga time da je to slučaj u svim gradovima u Republici Srpskoj dok je opozicija tvrdila da bi to bio jedinstven slučaj koji nije ni zakonski ni finansijski opravdan.Šef Kluba odbornika SNSD  Slavko Tomaš je istakao da bi za uvođenje još jednog profesionalnog potpredsjednika Skupštine bilo potrebno obezbijediti u budžetu sredstva od oko 100 hiljada maraka, što Ministarstvo finansija sigurno ne bi odobrilo.Šef kluba odbornika SDS-a Pero Đurić je rekao da se Nacrtom odluke predviđa uvođenje još jednog potpredsjednika što ne mora značiti da će se to i desiti i da će to zavisiti od drugih imenovanja .Nacrt je usvojen i za njega je glasalo 15 odbornika  i isti će biti upućen na javnu raspravu  za što će biti zaduženi Odjeljenje za opštu upravu i Komisija za statutu i propise.

Potom su odbornici jednoglasno usvojili Nacrt poslovnika o radu Skupštine, prijedlog etičkog kodeksa Skupštine grada, prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju Civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji grada, prijedlog odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije grada Derventa, prijedlog odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja,odluku o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja , odluku o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području grada, odluku o organizaciji i uslovima vršenja taksi prevoza na području grada,odluku o visini naknade za  korišćenje putnog zemljišta za polaganje infrastrukturnih vodova i baznih stanica, odluku o postupku subvencionisanja  zakupnine, informaciju o  stanju u oblasti snabdijevanja električnom energijom, informaciju o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2020.godini.

Trećina odbornika skupštinske većine je podnijela prijedlog za razrješenje jednog člana upravnog odbora JPU „Trol“ i to iz reda osnivača te razrješenje  tri člana Upravnog odbora  JU Sportski centar što je obrazloženo da nisu usvojeni godišnji izvještaji o radu i finansijski izvještaji ovih ustanova. Odbornici opozicije su ovo ocijenili kao nastavak pritisaka na članove upravnih i nadzornih odbora .Nakon rasprave po ovoj tački, gradonačelnik Simić je predložio da dosadašnji članovi ostanu na svojim funkcijama kao vršioci dužnosti do okončanja procedure konkursa  za izbor na ova mjesta.

Takođe, prijedlozi trećine odbornika koje se odnose na kadrovske promjene u pojedinim skupštinskim tijelima izazvali  su obimnu diskusiju ,nakon čega je većinom glasova usvojeno da se za člana Komisije za statut i propise ,umjesto Slavena Gojkovića ,izabere Slavko Bojanić koji je takođe izabran i u Komisiju  za nagrade i priznanja umjesto Bojana Radanovića i u Odbor za praćenje primjene Kodeksa ponašanja Skupštine grada umjesto Miše Tešendića. Zoran Milojević , zamjenik predsjednika Odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja razriješen je i na njegovo mjesto imenovan Dejan Pjeranović.                              Gradonačelnik Simić je skupštinsko zasjedanje ocijenio kao nepoštivanje  pravilnika i poslovnika o radu Skupštine te donošenje odluka koje su na štetu građana.

„Od jedne divne opštine ,od 16 godina sloge po želji građana,nije bilo nijedne turbulencije i živjelo se normalno .Današnje zasjedanje je pokazalo da se to mijenja. Ovo je ujedno i prilika da rezimiramo situaciju poslije izbora ,na kojima je sadašnja skupštinska većina izgubila u trci za načelnika ,ali im se ipak desila vlast koju žele po svaku cijenu. Zbog toga je današnje zasjedanje bilo tužno,u smislu pravnih ponašanja.Predsjednika  Skupštine grada ne podcjenjujem , kojeg poštujem kao instituciju grada, ali  se u toj ulozi on ne snalazi. Jedna grupacija  ljudi ,ostrašćena nekom pobjedom će da  košta Derventu“, rekao je Simić. On je istakao da su odbornici skupštinske naprasno razrješavali  članove upravnih odbora javnih ustanova i otvorili mogućnost da će svako ko je razriješen  ,dobiti na upravnom sporu .Simić je poručio da „ovo danas nije Derventa ,nego osvetoljubivost, ovo je interesno i ovo je  protkano  blagom dozom kriminala“.

Šef Kluba odbornika SDS-a Pero Đurić je novinarima  izjavio da je skupštinska većina pokazala svoj pravac usvajajući predložene tačke dnevnog reda.

„ Na današnji rad uticali su pojedini odbornici koji nastoje da omalovaže skupštinsku većinu i pojedine odbornike .Oni nemaju dostojanstvo i sve njihove diskusije se svode na omalovažavanje odbornika.Odbornici okupljeni oko gradonačelnika još nisu shvatili  da nisu u stanju da kupe nijednog odbornika , nego samo mogu da naštete ovom domu i ovom gradu.Vrijeme je da shvate da je došlo do promjena u Derventii ,da idemo naprijed i da ne mogu ništa promijeniti po pitanju skupštinske većine koja je danas na snazi i biće do 2024.godine.Jedino što mogu je da razgovaraju sa nama“, rekao je Đurić.

Komentarišući zasjedanje šef Kluba odbornika SNSD-a Slavko Tomaš je ,u izjavi za medije, istakao da većina odluka koja je donesena nije u skladu sa zakonom.

„Zakon predviđa da Skupština grada ima predsjednika i potpredsjednika .Međutim, izmjenama Statuta grada je predloženo da Derventa  bude jedina od  64 lokalne zajednice Srpske koja će imati dva potpredsjednika Skupštine,a koji će svoju dužnost obavljati kao profesionalna lica za šta treba obezbijediti iz budžeta oko 100 hiljada maraka .Cijenim da Ministarstvo finansija  neće dati saglasnost za to“,rekao je Tomaš.Takođe je napomenuo da razrješenje članova upravnih odbora javnih ustanova i radnih tijela nije u skladu sa propisima jer mora da postoji objašnjenje za takve odluke .“Zbog takvih odluka ,u narednom periodu treba očekivati veći broj upravnih sporova“, pojasnio je Tomaš.