Одржана пета редовна сједница Скупштине Општинске организације Црвеног крста Дервента

skupština OO CK 004
Dec 21 2020

Општинска организација Црвеног крста Дервента одржала је данас у Центру за културу пету редовну  сједницу ,осмог сазива, Скупштине Општинске организације  ЦК.

Сједница је била програмског карактера  и на њој је усвојени  записник са четврте сједнице Скупштине, програм рада  и финансијски план за 2021.годину.

Програмом рада за 2021.годину су предвиђене традиционалне активности које Црвени крст проводи сваке године као што су :дистрибуција  хуманитарне помоћи за  социјално угрожена домаћинства, рад са подмладком  и омладином ЦК, три акције добровољног даривања крви,обука возача  и ученика основних  и средњих  школа  у пружању прве помоћи,програм припреме и одговор на катастрофе,служба тражења, програм  упозоравања на опасност од мина , побољшање рада мјесних организација ЦК,омасовљење организације Црвеног крста .                                                                            Планирано је и обиљежавање значајних датума везаних за рад ЦК –Свјетски дан и недјеља ЦК, Недјеља  борбе против  туберкулозе, Недјеља солидарности, Дјечија недјеља, Међународни дан добровољних давалаца крви, Међународни дан  волонтера  и други.                                                          Образлажући  програм рада секретар Општинске организације ЦК   Радислав  Кујунџић је нагласио да ће на реализацију програма свакако утицати и епидемиолошке прилике ,прилив средстава  и свакако могућности рада волонтера на терену. Епидемиолошке прилике су и ове године смањиле  обим активности ове организације па самим тим и прилив средстава нарочито од курса прве помоћи за возаче.

Финансијским планом за 2021.годину  планиран је приходи  у износу од 88.374 КМ,а расходи  у износу од  85.874 КМ.Организација је повећала обим средстава која потражује од општине у односу  на ову годину за 30 посто због смањења прилива средстава из властитих  извора.

Планирано  је да ова организација оствари властити приход у износу од 28.374 КМ,а они би били остварени од обуке возача у пружању прве помоћи ,донација, маркица и чланарине Црвеног крста.