Одржана 25.сједница Колегујума Скупштине општине

25 koloegijum
May 23 2019

На 25.сједници  Колегијима Скупштине општине одлучено је да ће се наредно скупштинско засједање одржати  29. маја 2019.године,а на дневном  реду  ће се поред актуелног часа и записника са 27. сједнице наћи још  27 тачака.

Пред одборницима ће се наћи одлука о расподјели суфицита и неутрошених намјенских средстава. Према одлуци о расподјели суфицита утврђени нераспоређени суфицит  у 2018.години  износи 785.027,00 КМ. Неутрошена  намјенска средства по годишњем обрачуну за 2018.годину  износе 74.956 КМ,а неутрошена средства по претходном суфициту  износе 92.030,00КМ. На дневном реду  су и Стратегија развоја локалних путева и улица на подручју општине за период од 2019.до 2025.године,доношење дијела регулационог плана „Индустријска зона“ и утврђивање нацрта регулационог плана  „Парк“, затим измјене и допуне Плана  системске превентивне дезинсекције и дератизације за 2019.годину, извјештај о извршењу буџета  општине у периоду јануар-март ове  године, извјештај о уређењу  градског грађевинског земљишта у 2018.години, извјештај о зимском  одржавању  локалних путних праваца и градских улица у периоду од 15.новембра  2018.године до 15.марта  2019.године. Биће разматрани извјештај о годишњој реализацији Плана утрошка намјенских средстава за техничко опремање ,изградњу  објеката и чување ватрогасне опреме коју користи Територијална ватрогасна јединица, те информације о раду Првостепене стручне комисије  за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, о остваривању права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца у одбрамбено –отаџбинском рату,  о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине, о стипендирању студената и ученика у школској 2018/19.години  ,о запошљавању  на подручју општине, броју и структури незапослених лица као и потребним кадровима за развој општине, о стању јавне расвјете  на подручју општине, приједлог програма уређења градског  грађевинског земљишта у 2019.години.                                                                                                                                                              Одборници ће одлучивати  и о продаји непокретности у својини општине путем прве лицитације правним и физичким лицима,а требало би да се изјасне о измјенама  одлуке о давању сагласности за формирање катастарских честица на подручју катастарске општине Дервента  1. Пред одборницима је и доношење одлуке о расписивању  јавног конкурса  за избор и именовање директора Центар за социјални ра