Одлука о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервнета за 2018. годину

Oct 23 2018

Број:04-402-8/18

Датум: 23. 10. 2018. године

П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У
прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми на
утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину 

 

Начелник општине Дервента, у складу са чланом 31. став 1. тачка в) и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом  68. став 1. тачка 3) Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) дана 23. 10. 2018. године, донио је Одлуку о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2018. годину – Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину број 02-402-8/18 од 23. 10. 2018. године (у даљем тексту: Одлука).

У складу са тачком 2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту Ребалансу буџета општине Дервента за 2018. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми и обављањем стручних расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента, у периоду од  24. 10. 2018. године до 07. 11. 2018. године.

Стручна расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента обавиће се према следећем распореду:

датум назив потрошачке јединице вријеме почетка јавне расправе мјесто – канцеларија број
26.10.2018.  Ј.У. Центар за културу, Дервента 08:00 32
 Ј.У. Спортско културни центар, Дервента 10:00 32
Ј.У. Туристичка организација општине Дервента, Дервента 13:00 32
29.10.2018. потрошачке јединице Општинске управе Дервента 08:00 32
Ј.У. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Дервента 12:00 32
Јавна предшколска установа „Трол“, Дервента 14:00 32
30.10.2018. Ј.У. Стручна и техничка школа, Дервента 08:00 32
Ј.У. Средњошколски центар „Михајло Пупин“, Дервента 09:00 32
Ј.У. „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента 12:00 32
01.11.2018. остали учесници 11:00 14

Одјељење за финансије овај позив поставиће на званичну интернет страницу општине Дервента и огласну таблу општине Дервента, а обавјештење послати у Дервентски лист.

Циљ јавног позива је упознавања јавности у процесу доношења Ребаланса Буџета општине Дервента за 2018. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета општине Дервента.

  1. Позив за јавну расправу

2. Ребаланс буџета 2018

3. Одлука