Одлука о усвајању Буџета општине Дервента за 2017. годину

Одлука о усвајању Буџета општине Дервента за 2017. годину  (627 KB)

На основу члана 31. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16) и члана 41. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/14), Скупштина општине Дервента на 3. сједници одржаној 14.децембра 2016. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Буџета општине Дервента за 2017. годину

Члан 1.

Усваја се Буџет општине Дервента за 2017. годину у износу од 13.192.710,00 конвертибилних марака.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Дервента за 2017. годину.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022- 211/16
Датум: 14.децембра 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић

Повезане вијести