Нове мјере Владе за ублажавање посљедица вируса корона

redovna-sjednica-vlade
Apr 10 2020

Влада Републике Српске прихватила је јуче  на 66. сједници у Бањалуци, Приједлог уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавања економских посљедица насталих усљед болести Сovid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2. Овом уредбом са законском снагом утврђују се пореске мјере за вријеме ванредне ситуације и ванредног стања ради ублажавања економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 с циљем смањења неликвидности пореских обвезника узрокаване наведеним стањем.

Влада Републике Српске прихватила је Приједлог уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима одређеним посебним материјалним прописима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Приједлог уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, те Приједлог уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању. У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом по питању појаве и ширења вируса SARS-CoV-2 и обољења узрокованог овим вирусом – COVID 19 у Републици Српској, а узимајући у обзир озбиљност ситуације и важност поштивања прописаних мјера са аспекта јавног здравства и заштите здравља становништва Републике Српске, потребно је прописати начин извођења наставе у основним и средњим школама у новонасталим околностима (ванредна ситуација и ванредно стање).

Влада Републике Српске прихватила је Приједлог уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу. Уредбом се приређивачи игара на срећу ослобађају плаћања тзв. паушала на апарате за вријеме док траје забрана обављања те дјелатности, односно за вријеме ванредне ситуације и ванредног стања, а ради ублажавања економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, с циљем смањења неликвидности.

Влада Републике Српске упутила је све наведене приједлоге уредби са законском снагом предсједнику Републике Српске да, у складу са уставним овлаштењима, донесе уредбе са законском снагом.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 01.01 – 31.03.2020. године, у износу од 500.000,00 КМ. Одобрена средства дозначиће се Јавној здравственој установи Институту за јавно здравство Републике Српске, на име спровођења мјера за спрјечавање и сузбијање заразне болести изазване вирусом корона.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите, за период 01.01 – 31.03.2020. године, у износу од 187.500,00 КМ. Средства се распоређују на сљедећи начин: Црвени крст Републике Српске (150.000,00 КМ), „Искра“ сигурна кућа (35.000,00 КМ), Удружење трансплатираних Републике Српске (2.500,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите, за период 01.01 – 31.03.2020. године, у износу од 72.875,00 КМ. Средства се распоређују се на сљедећи начи: Савез дистрофичара Републике Српске, Бања Лука (4.500,00 КМ), Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука (7.500,00 КМ), Савез слијепих Републике Српске, Бања Лука (8.125,00 КМ), Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске (8.125,00 КМ), Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука (8.125,00 КМ), Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње (6.500,00 КМ), Савез за ријетке болести Бања Лука (7.500,00 КМ), Удружење за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“ Бања Лука (7.500,00 КМ), Организација ампутираца УДАС Републике Српске (15.000,00 КМ).