Јефтиније и двоструко брже до дозвола у Дервенти

LIFE PROJEKAT 106
Dec 26 2018

Проведбом Пројекта ЛИФЕ у Општини Дервента успјешно је реализована регулаторна реформа која ће привредницима и грађанима омогућити значајне уштеде у времену и новцу те подићи укупну конкурентност Општине, речено је на свечаној промоцији резултата овог пројекта, који имплементира Међународна финансијска корпорација – ИФЦ, чланица Групације Свјетске банке, а финансира Влада Уједињеног Краљевства.  

Активностима на провођењу Пројекта побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција на локалном нивоу ЛИФЕ, које су започете у децембру прошле године, утврђено је укупно 119 административних поступака којим Општина услужује приватни сектор и грађанство. Потом су организоване консултације са 40 утицајних привредника Дервенте и у сарадњи са њима израђени приједлози за побољшање. Она се огледају у смањењу обима доказне документације потребне за покретање поступка, скраћењу рокова за рјешавање захтјева и смањењу износа такси и накнаде које Општина наплаћује за њихово провођење. На овај начин унапријеђено је 89% поступака које општинска администрација проводи, тако да странке сада добијају рјешења и дозволе јефтиније и у просјеку двоструко брже.

Овом приликом покренут је и Е-регистар Општине Дервента, који је резултат укупног усклађивања административног апарата проведеног Пројектом ЛИФЕ. Е-регистар је сада доступан на хттп://дервента.ба/е-регистар/ и на једном мјесту нуди све потребне информације о начину на који привредник или грађанин може да покрене поступак, колико ће исти трајати и колико ће коштати његово провођење. Е-регистар нуди и могућност преузимања одговарајућих образаца и захтјева, те на тај начин олакшава приступ услугама и подиже транспарентност рада општинских служби. 

У оквиру пројекта покренут је и Привредни савјет Општине, те унапријеђен рад са инвеститорима увођењем принципа „све на једном мјесту“. Успостављен је и регистар инвеститора присутних у општини који је омогућио провођење програма постинвестиционе подршке. Пројектом ЛИФЕ израђен је и Инвестициони профил Општине Дервента, доступан на хттп://дервента.ба/инвестициони-профил-дервенте/,  који наводи конкретне прилике и могућности за инвестирање као и јасно назначену подршку коју инвеститор може да очекује код реализације понуђене инвестиције. Проведеним побољшањима Општина  Дервента је постала 18. локална заједница у БиХ која је успјешно провела регулаторну реформу у оквиру Пројекта ЛИФЕ, а овим унапређењима ће спремно дочекивати будуће инвеститоре, олакшати редовно пословање већ активним привредницима, те пружати значајно квалитетнију услугу грађанима.