Јавни конкурс за избор и именовање три члана УО ЈУ Геронтолошки центар Дервента

Dec 30 2019

Јавни конкурс за избор и именовање три члана УО ЈУ Геронтолошки центар Дервента

 

       

             Скупштина општине Дервента Одлуком број: 01-022-359/19 од 12. децембра 2019. године  расписала је Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента.

            Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента објављен је у дневном листу „Глас Српске“ 26. децембра 2019. године, у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 109/19 од 26. децембра 2019. године и у „Дервентском листу“ број 2676 од 26. децембра 2019. године.

            Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у једном од наведених јавних гласила и истиче закључно са 10. 01. 2020. године.