Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента

Jul 05 2023

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента

 

 

         

            Скупштина града Дервента на 23. сједници одржаној 15. јуна 2023. године, Одлуком број: 01-022-237/23 од 15. јуна 2023. године,  расписала је Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора  Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

            Јавни конкурс, у складу са Одлуком Скупштине града Дервента, објављен је у „Дервентском листу“ број  2851 од 29. јуна 2023. године, у дневном листу „Глас Српске“ од 29. јуна 2023. године и „Службеном гласнику Републике Српске“ број 58/23 од 3. 7. 2023. године.

            Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана посљедњег објављивања Поновног Јавног конкурса у једном од наведених гласила и  истиче 18. јула 2023. године.