Јавни конкурс за избор и именовање једног члана-представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе “ Трол“ Дервента

May 20 2022

 

 

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана-представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе “ Трол“ Дервента

 

 

Скупштина града Дервента је на 13. сједници одржаној 20. априла 2022. године донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана- представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, број: 01-022-143/22 од 20. априла 2022. године.
У складу са Одлуком о расписивању Јавни конкурс за избор и именовање једног члана- представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента објављен је у дневном листу Глас Српске од 12. маја 2022. године, „Службеном гласнику РС“, број: 42/22 од 12. маја 2022. године и у Дервентском листу број 2794 од 12. маја 2022. године.
Рок за подношење пријава кандиата је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса у једном од наведених јавних гласила и истиче закључно са 27. 05. 2022. године.