Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и поновљени Јавни конкурс за једног члана-представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента

Aug 19 2022

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и поновљени Јавни конкурс за једног члана-представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента

 

Скупштина града Дервента је на 16. сједници, одржаној 28. јула 2022. године, донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и поновљени Јавни конкурс за једног члана -представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“   Дервента, број: 01-022-274/22;

У складу са Одлуком о расписивању Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и поновљени Јавни конкурс за једног члана -представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“   Дервентаобјављен је у дневном листу „Глас Српске“ од 18. августа 2022. године, „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 78/22 од 18. августа 2022. године и у Дервентском листу број 2808 од 18. августа 2022. године.

Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса у једном од наведених јавних гласила и истиче закључно са 02.09.2022. године.