Јавна расправа о Стратегији развоја општине за период од 2018. до 2025. године

posjeta generalnog konzula Kaluže 067
Dec 03 2018

У оквиру јавне расправе на Нацрт Стратегије развоја општине Дервента за период 2018-2025. године, 28. и 29. новембра, у Општинској управи Дервента, одржане су стручне расправе фокус група из области привреде, пољопривреде, туризма и екологије, образовања, културе, здравства и социјалне заштите, као и фокус група за инфраструктуру и просторно планирање. У току расправе било је ријечи о анализи и оцјени израде Стратегије, као и циљевима, циљним групама, те предложеним програмима и пројектима. Након конструктивне расправе, учесници су позитивно оцијенили цјелокупну Стратегију развоја општине Дервента, а предложили су и неколико нових пројеката из области привреде, културе и образовања, којима ће Стратегија бити допуњена.

Приједлог директора предузећа „Санино“, Радована Пазуревића, био је усмјерен ка прилагођавању образовног система тржишту рада, док је Зоран Тошић, из предузећа „МРЕЖА-НЕТWОРК“, предложио пројекат оснивања слободне зоне у Дервенти. Гордана Симић, директор ЈУ „Трол“ и Владан Поповић, директор Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју  „Будућност“, предложили су пројекат који се односи на помоћ дјеци с потешкоћама у учењу и развоју.