Јавна расправа о Нацрту Пословника о раду Скупштине града Дервента

Jun 30 2021

Јавна расправа о Нацрту Пословника о раду Скупштине града Дервента

 

         

            Скупштина града Дервента на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године, након разматрања Нацрта Пословника о раду Скупштине града Дервента, донијела је Закључак број: 01-022-304/21 од 25. јуна 2021. године којим је прихваћен Нацрт Пословника о раду Скупштине града Дервента и упућен на јавну расправу у трајању од 30 дана.

            За спровођење јавне расправе задужени су Комисија за статут и прописе и Одјељење за општу управу.

            Све примједбе, мишљења и приједлози могу се доставити у писаној форми Скупштини града Дервента- Комисији за статут и прописе и Одјељењу за општу управу, најкасније до 26. јула 2021. године.