Измјена и допуна Наредбе

Mar 24 2020

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), члана 89. став 3. Статута Општине Дервента(“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17), тачке 4. Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској који је донио Републички штаб за ванредне ситуацијеа на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 01-3/20 од 17. марта 2020. године, Закључка о обустави јавног превоза у друмском саобраћају који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, број: 06-4/20 од 22.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека који је донио Републички штаб за ванредне ситуацијеа, број: 06-6/20 од 22.03.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента доноси

 

НАРЕДБУ

о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента

 

 

 

  1. У Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-3/20 од 19. марта 2020. године у тачки 2. додаје се нови став 12, који гласи:
  • „обуставља се јавни превоз лица у друмском саобраћају на републичким аутобуским линијама преко 50 километара у вријеме трајања ванредне ситуације“.

 

  1. У тачки 3. став 1. Наредбе мијења се и гласи:
  • „у трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње и пољопривредне апотеке ако се налазе у тржном центру, а апотеке у тржном центру, могу радити у трајању од:

а) радним даном од 08,00 до 18,00 часова,

б) викендом од 08,00 до 13,00 часова“.

 

  1. У тачки 3. став 3. Наредбе мијења се и гласи:
  • „трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 07,00 до 18,00 часова“.

 

 

 

  1. У тачки 3. став 11. Наредбе мијења се и гласи:
  • „пољопривредне апотеке могу радити у трајању од 07,00 до 18,00 часова:
  • „апотеке могу радити у трајању од:

а) радним даном од 08,00 до 18,00 часова,

б) викендом од 08,00 до 13,00 часова“, осим апотека које организују дежурство или приправност, а то су:

– Здравствена установа – Апотека „ЦЕНТАР ПХАРМ“ Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента,

– Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“ Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента,

– Здравствена установа – Апотека „ПХАРМА НОВА“ Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4, Дервента.

 

  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Дервента“

 

 

Број: 02-140-4/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 23. марта 2020. године                                                 Милорад  Симић