ОГЛАС продаја градског грађевинског земљишта у обухвату РП „Индустријска зона“

Starting Date13.06.2022 Ending Date02.07.2022