ОБАВЈЕШТЕЊЕ о покретању поступка усклађивања редова вожње за 2021.годину