ОБАВЈЕШТЕЊЕ за занитересовану јавност о захтјеву за издавање еколошке дозволе

Starting Date12.05.2021 Ending Date14.06.2021

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за заинтересовану јавност о захтјеву за издавање еколошке дозволе привредном друштву „ДРВОПРЕРАДА ЂУРИЋ“д.о.о.