Last Update:17 септембра 2019 Arhiva vijesti
Sep 17 2019

Списак МЗ са припадајућим насељеним мјестима и улицама у којима ће се избори за чланове савјета мјесне заједнице одржати 6. октобра 2019. годи.. Прочитај више

Sep 16 2019

OБВJEШTEЊE – Интeрвиjу сa кaндидaтимa зa приjeм припрaвникa у Oпштинску упрaву oпштинe Дeрвeнтa oбaвићe сe 18.09.2019. гoдинe (сриjeдa) у 9 чaсoвa у кoнфeрeнциjскoj.. Прочитај више