Допуна резервног списка квалификованих лица за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листича у циљу правилног обједињавања изборних резултата

Sep 02 2022