Допис за достављање приједлога и мишљења о питањима за израду Програма рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину

Nov 01 2019

 

Допис за достављање приједлога и мишљења о питањима за израду Програма рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину

 

Чланом 130. Пословника о раду Скупштине општине Дервента, прописано је да се у припремама за израду Програма рада Скупштине, прибављају приједлози и мишљења од одборника, радних тијела Скупштине, начелника Општине, одјељења и служби Општинске управе, политичких странака које су заступљене у Скупштини, мјесних заједница и удружења грађана о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине.

 

У циљу израде Приједлога Програма рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину, позивају се удружења грађана која дјелују на подручју општине Дервента, да у складу са чланом 130. Пословника о раду Скупштине општине Дервента, доставе приједлоге и мишљења о питањима која би се унијела у Програм рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину.

           

 

            Приједлози и мишљења се могу доставити у писаној форми Скупштини општине Дервента, путем протокола Општинске управе Дервента, до 15. новембра 2019. године.

 

            У прилогу допис предсједника Скупштине општине Дервента.