ДОКУМЕНТИ

 
РБ Опис file
1. СТАТУТ ГРАДА ДЕРВЕНТА
2. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2011-2016
3. СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2014-2020 ГОДИНА
4. Одлука о усвајању буџета општине Дервента за 2017. годину
5. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Дервента у 2017. години
6. План капиталних улагања општине Дервента у 2017. години
7. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
8. Програм санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Дервента у 2017. години
9. ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
10. ПРОГРАМ НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2015. ГОДИНИ
11. ПЛАН ГОДИШЊЕГ УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2017. ГОДИНИ
12. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2015. ГОДИНИ
13. ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И ЗАШТИТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
14. Извјештај о извршењу буџета општине Дервента у 2016. години
15. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ Исправка одлуке о комуналном реду Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду
16. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ИЗМЈЕНА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
17. ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
18. ОДЛУКА О ДИМЊАЧАРСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
19. ОДЛУКА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
20. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА
21. ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
22. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ, ЗАНАТСКИМ, УСЛУЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА
23. Извјештај о раду Начелника општине и раду Општинске управе Дервента у 2014. години
24. СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 2015-2020. године
25. АКЦИОНИ ПЛАН ЈАЧАЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ЗА 2016.-2017. ГОДИНУ
26. Акциони план за равноправност полова oпштине Дервента за период 2016.-2017. године
27. Одлука о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Дервента
28. ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ
29. ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ И ЦИЉЕВИМА КВАЛИТЕТА