Дервента међу 35 општина у пројектима водовода и канализације

sjednica skupštine RS,jpg
Jun 18 2020

Народна скупштина Републике Српске је на 10.редовној сједници усвојила Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој  банци по пројекту  „Водовод  и канализација у Републици Српској II “. Пројектом ће бити обухваћено 35 општина Републике Српске које су кандидовале своје пројекте,а  међу њима  је  и Дервента. Задужење Републике Српске  по пројекту износи око 60 милиона марака.

Према ријечима министра финансија Зоре Видовић услови задужења су повољни,рок отплате кредита је 25 година ,а грејс период шест година.“Циљ пројекта је унапређење услова живота за око 216.200 становника на територији Српске односно заштите њиховог здравља  и животне средине. Тренутно  су за учешће у реализацији кандидовани пројекти  из 35 општина“,рекла је Видовићева.

Кредитна средства су намијењена за  изградњу и обнову инфраструктуре за водоснабдијевање ,отпадне и оборинске воде  у општинама које ће учествовати у пројекту.

Видовићева  је подсјетила да пројекат „Водовод и канализација у Републици Српској два“ представља  наставак пројекта „Водовод и канализација  Републике Српске“ који је  од  2010.године  финансиран кредитом ЕИБ у износу од 50 милиона евра,ИПА донаторским средствима  у износу од 14,8  милиона евра ,донаторским средствима Шведске агенције за међународни развој и сарадњу у износу од 3,2 милиона евра те властитим средствима  Владе Републике Српске  и јединица локалне самоуправе око 5,4 милиона евра.